Elektronikværksted & IT

Dansk Forsikringsservice varetager alle former for reparationer af elektronik på vegne af danske forsikringsselskaber. Vi indhenter produkter fra hele landet på daglig basis og sørger for en hurtig og veldokumenteret reparation. Det er god service for både forsikringsselskab og forsikringstager.

Ét skadeserviceværksted – mange funktioner

Hos Dansk Forsikringsservice er vi specialister indenfor reparation af tekniske og elektroniske produkter. Vi håndterer årligt mange forskellige former for reparationer på vegne af danske forsikringsselskaber. Deres forsikringstagere er både privat personer, offentlige og private virksomheder. Uanset slutkunde, er vi altid forsikringsselskabets professionelle samarbejdspartner og vi løser opgaven hurtigt og effektivt. De forskellige afdelinger på vores værksted kan håndtere alle former for reparationer og oprensninger af elektroniske produkter. Har en smartphone fået en væskeskade efter en tur i toilettet, er skærmen på en iPad revnet eller er eltavlen sodet til efter en brand, er vi den rigtige samarbejdspartner til at løse opgaven.

Hurtig og effektiv eksperthjælp døgnet rundt

Ved almindelig skader indhentes produkterne fra dag til dag og repareres hurtigt af vores dygtige medarbejdere. Er der tale om akutte skader, fx ved en brand eller ved et lynnedslag, står vores medarbejdere til rådighed døgnet rundt, så vi hurtigt kan være på skadestedet. Er der tale om almindeligt elektronik og IT-udstyr, tager vi det typisk med retur til værkstedet, hvor vi har både varmerum og teknisk udstyr til analyse, oprensning og reparation af produkterne. Ved visse skadetyper, fx sodskader, er det nemlig afgørende, at produkterne opbevares korrekt indtil forsikringsgodkendelsen er gået igennem og oprensning og reparation kan påbegyndes.

Bliver produkterne ikke opbevaret korrekt under sagsbehandlingen af skadeanmeldelsen, vil skaden fortsætte med at udvikle sig, hvilket gør oprensning og reparation vanskelig. Ved ukorrekt håndtering af tilsodede produkter, ender det derfor ofte med destruktion af produktet, hvilket ikke er rentabelt for hverken forsikringsselskab, miljøet eller forsikringstager.  I situationer som disse, er vi hos Dansk Forsikringsservice stolte af at være forsikringsselskabernes professionelle samarbejdspartner. Vi har nemlig både det rigtige udstyr og den nødvendige viden til at minimere skader og sikre effektiv og korrekt håndtering af forsikringtagers produkter.

Reparation og oprensning on site

I visse situationer kan det være nødvendigt at rense og reparere tilskadekomne produkter på selve skadestedet. Fx på grund af produkternes størrelse eller fysiske placering. Hos Dansk Forsikringsservice har vi rigtig god erfaring hermed. Store, tilsodede eltavler oprenses fx effektivt med tøris ude hos kunden.