Vores værdier

Det er vigtigt for Dansk Forsikringsservice, at vi kan stå inde for alt, hvad vi gør og at alle i medarbejderteamet trives. Derfor har vi defineret nogle klare værdier, der er blevet en naturlig del af vores dagligdag og arbejde.

Miljømæssig bæredygtighed

Vi arbejder grundlæggende for et grønnere, mere bæredygtigt miljø. Det gør vi ved at udvikle grønne løsninger for vores kunder, der samtidig er økonomisk fordelagtige. Bl.a. foretrækker vi at reparere frem for at totalskade produkter, ligesom vi genanvender reservedele på en økonomisk rentabel måde.

Værdifulde medarbejdere

Vi tror på, at vores resultater skabes gennem fagligt dygtige medarbejdere i balance. Derfor arbejder vi på at sikre:

  • faglig relevant uddannelse for vores medarbejdere
  • tydelige arbejdsrammer, så alle medarbejdere kender egen beslutningskompetence, ret og pligt til at agere
  • forståelse af sammenhængen mellem virksomhedens resultater og medarbejdernes egen daglige indsats

Ansvarlighed

Vi kan stå inde for alt, hvad vi foretager os. Det betyder at vi tilstræber åbenhed og transparens, ærlig og ikke mindst høj etik i vores arbejde og kommunikation med omverdenen.Vi samarbejder herudover med Job og Kompetencecenter Vest ved Holstebro Kommune, idet vi stiller en plads til rådighed i vores virksomhed, hvor unge mennesker kan få lov at prøve kræfter med elektronikfaget under kyndig vejledning eller få afklaret deres kompetencer og arbejdsevner på en rigtig arbejdsplads.

Vi skaber økonomisk værdi

Vi arbejder målrettet mod at skabe værdi for vores kunder, ejere og for samfundet omkring os. Derfor arbejder vi på at udvikle innovative arbejdsgange, der øger vores kunders værdi. Derudover driver vi en bæredygtig virksomhed, der skaber beskæftigelse og tryghed i det nære miljø.