Om os

Dansk Forsikringsservice tilbyder skadeservice til både store og små forsikringsselskaber i hele Danmark. Når uheldet er ude, gør vi vores til, at forsikringstager får en god og smidig service med kort behandlingstid på sin skadeanmeldelse.

Landsdækkende skadeservice døgnet rundt

Hos Dansk Forsikringsservice ved vi, at hurtig og korrekt hjælp sparer skadesomkostninger og i sidste ende giver tilfredse forsikringstagere. Derfor tilbyder vi dag til dag indhentning af produkter i hele landet. Vi ved, at tid er en afgørende faktor, når det handler om reparation af elektronisk udstyr. Derfor har Dansk Forsikringsservice døgnvagt. Vi er klar til at rykke ud dag og nat.

 

Dansk Forsikringsservice løser opgaven!

Hos Dansk Forsikringsservice har vi forskellige værksteder, der håndterer hver sit område af skadeservicen. Hvad enten der er tale om reparation af klassiske IT og elektronikskader, reparation af væskeskader, udbedring af sod- og brandskader, reparation af apple-produkter, reparationer med tøris eller almindelige elektrikeropgaver, har vi den nødvendige ekspertise.

Når en skade er udbedret, bliver den kørt igennem vores testcenter. Her testes udstyret grundigt i 8-24 timer alt efter enhedstype og skadetype. På den måde sikrer vi, at alt fungerer fuldstændigt, som det skal. Vi laver udførlige testrapporter, så både forsikringsselskab og forsikringstager  får det fulde overblik over skaden og reparation heraf.

Miljøvenlige løsninger

I mange år har det været rigtig god service, at give en kontant erstatning på skadede produkter. Forståeligt, da det tidligere har været svært at reparere forsikringstagers produkter fuldstændigt.  Det kan i visse situationer stadig være en løsning. Men hos Dansk Forsikringsservice gør vi op med tidligere tiders ”smid-væk-kultur”. Vi har nemlig både erfaringen og ekspertisen til at reparere de allerfleste skader. Selv når der er tabt vand eller cola ned i computeren, renser og reparerer vi maskinen hurtigt og grundigt. Det betyder, at forsikringstager kan få sin egen maskine tilbage i perfekt stand inden for ganske kort tid og hurtigt fortsætte, hvor han slap. Det er både mere miljøvenligt og samtidig rigtig god service.

 

Udover at det er en miljøvenlig løsning at reparere beskadigede produkter, er det i sidste ende også en billigere løsning for både forsikringsselskab og forsikringstager. Forsikringsselskabet kan nøjes med at betale for reparationen og forsikringstager slipper for at skulle igennem en besværlig indkøbsproces, hvor det kan være svært ved at finde en tilsvarende maskine for sin kontanterstatning, med evt. afskrivning. Ved at reparere forsikringstagers maskine elimineres en masse potentielle frustrationer (og evt. klagesager over udbetalingssummen), og forsikringstager kan i stedet fortsætte, hvor han slap inden for ganske kort tid.

92%

Reparation mulig

Vi reparerer tæt på 100% af de emner, vi modtager. Miljøvenligt og rigtig god service.

100%

Tilfredse kunder

Vi yder hurtig og effektiv skadeservice. Det giver tilfredse forsikringsselskaber.

85%

Væskeskader

Selv alvorlige væskeskader i elektronisk udstyr klarer vi så godt som hver gang.